Kryteria oceniania ucznia obcokrajowca - Jak pracować z uczniem cudzoziemcem 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Procedury współpracy z rodzicami

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin szkolnej zbiórki na Hospicjum

Regulamin praktyk

 

Procedura udzielania ppp

Procedury w sytuacjach kryzysowych

Statut Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2023/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Jelcz-Laskowicach

REGULAMIN ZFŚS W ZS Jelcz-Laskowicach

Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS w Jelcz-Laskowicach - Wniosek o udzielenie świadczenia z ZFŚS

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS w Jelcz-Laskowicach - OŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS w Jelcz-Laskowicach - tabele przejściowe

Załącznik Nr 5 do Regulaminu ZFŚS w Jelcz-Laskowicach - Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS w Jelcz-Laskowicach - Umowa o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE ŚWIĄTECZNE DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW ZS IM. J. KASPROWICZA - (uwaga! Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2023 - obowiązuje termin wpłynięcia do sekretariatu Szkoły. Emeryci zobowiązani są dołączyć do wniosku decyzję z ZUS o waloryzacji oraz ostatni odcinek emerytury / wyciąg z konta. TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI - wszystkie pola muszą być uzupełnione - oraz TERMINOWO ZŁOŻONE zostaną rozpatrzone przez komisję)

 

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 319 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony