Konkurs pozarniczy 113 marca o godzinie 10.00 w UMiG w Jelczu-Laskowicach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, pani Edyty Wildzchutz, naszą szkołę reprezentowali Gabriel Sypek, Franciszek Kowalski i Gabriel Albekier. Uczniowie wykazali się znajomością zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pierwszej pomocy.
Wyniki gminnych eliminacji w kategorii szkół ponadpodstawowych przedstawiają się następująco:
🥇 I miejsce - Franciszek Kowalski
🥈II miejsce - Gabriel Albekier
🥉III miejsce - Gabriel Sypek
Każdy z uczestników otrzymał dyplom i gratulacje od burmistrza Jelcza - Laskowic pana Bogdana Szczęśniaka. Tych trzech uczniów będzie reprezentowało Gminę na Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym w kwietniu.
 

Wkrótce ...

ProjektNasza szkoła bierze udział w projekcie organizowanym przez firmę "Cogito Med" i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, które doświadczają smutku, samotności lub są w kryzysie. Ze wsparcia mogą skorzystać także rodzice i opiekunowie uczniów, którzy tej pomocy potrzebują. Celem głównym programu jest wczesna identyfikacja i pomoc osobom w kryzysie psychicznym.

 

Wyklad 018 marca uczniowie klas 3b i 4b wzięli udział w inspirującym wykładzie poprowadzonym przez dr inż. Piotra Piechotę z Politechniki Wrocławskiej. Wykład poświęcony był tematyce transformacji energetycznej oraz kluczowej roli, jaką odgrywają w niej systemy magazynowania energii. Prelegent przedstawił aktualne wyzwania związane z transformacją energetyczną, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zależności od paliw kopalnych oraz potrzeba zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Podczas wykładu zostały omówione różne technologie magazynowania energii. Prowadzący podkreślił perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii oraz potrzebę dalszych inwestycji w badania i rozwój w tej dziedzinie, aby umożliwić efektywną i zrównoważoną transformację energetyczną.
Wykład okazał się bardzo ciekawym doświadczeniem. Dziękujemy panu Piotrowi za poświęcony czas i inspirujące przemówienie.
 

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, fizyka

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu eksploatacji i konfiguracji komputerów, urządzeń peryferyjnych, systemów operacyjnych, administracji sieciami komputerowymi oraz tworzenia stron internetowych i baz danych. Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika informatyka. Potwierdzeniem kwalifikacji są certyfikaty CKE otrzymywane po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki umożliwiające im sprawdzenie zdobytych wiadomości oraz umiejętności. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i są prowadzone przez nauczycieli praktyków - pracujących w branży informatycznej

Dzien Kobiet 18 marca w naszej szkole odbyła się niesamowita uczta taneczna z okazji Dnia Kobiet! Grupa młodych talentów z klasy 1c zaprezentowała swój wyjątkowy i energetyczny układ taneczny pod tytułem "Oczy w Kolorku Amaretto".
Ich energia i pasja porwały publiczność. Ale to nie wszystko! Nauczycielki w-fu, pani Adriana Jakubas i pani Ewa Samborska-Wscisło, poprowadziły Show Dance dla wszystkich chętnych uczennic z naszej szkoły. Atmosfera była gorąca, a radość z tańca nie miała końca!
Po występie nie zabrakło gromkich braw i serdecznych podziękowań dla wszystkich uczestników. To był dzień pełen radości, tańca i wspólnej zabawy, który na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.
 

Lodowisko 3W poniedziałek 19 lutego klasa 1c wybrała się na lodowisko. Uczniowie aktywnie spędzili czas, doskonaląc swoje umiejętności łyżwiarskie. Dla niektórych była to pierwsza przygoda z tym sportem, dla innych kolejna okazja do podszlifowania techniki. Wszystkim towarzyszył uśmiech, dobry humor i poczucie świetnej zabawy.

 

Spotkanie 1Odpowiedzialność prawna nieletnich, demoralizacja, spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających to tematy, o których z uczniami rozmawiała dziś funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Oławie - pani Dorota Pelc.
Niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenia, w których biorą udział noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych. Spotkanie z uczniami było okazją, aby porozmawiać na tematy związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich i uświadomić młodym ludziom, jak łatwo popaść w konflikt z prawem. Policjantka przypomniała młodzieży, jakie mają prawa i obowiązki. Zwróciła uwagę na problem demoralizacji. Funkcjonariuszka uczuliła również młodzież na konsekwencje spożywania alkoholu i narkotyków. Podkreśliła, że sięganie po tego typu środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów uczestnicy spotkania mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli - specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie, jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu.
 

Podkategorie

Programy i projekty


proj

proj

erasmus

logo fundusze
 
DI Logo Full Color RGB
 

Terminarz

21.05.2024
Koncoworoczne spotkania konsultacyjne 
17.06.2024
Zakończenie klasyfikacji rocznej
 

 


Kronika wideo

BIP

Ważne ogłoszenia

Rok Szkolny 2023/2024
 
Rada Rodziców w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Nr konta do wpłat: 74 1020 5242 0000 2802 0535 2267 PLN 

Regulamin RR

 

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony