projekt 2

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach  „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ pod nazwą „Nasza mobilność- szansą na wiedzę i większy rozwój naszych uczniów“ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt będzie realizowany od 03. 09. 2018 do 02. 07. 2020 r. - 20 miesięcy

Projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, zainteresowanych doskonaleniem warsztatu metodycznego, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Job shadowing na Malcie - Prezentacja

ICT nauka przez działanie - Prezentacja

Teaching Assignment - Litwa

Job shadowing - Litwa

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza od kilku lat, poprzez udział w projektach unijnych, proponuje swoim uczniom wzmacnianie swoich kompetencji, przede wszystkim zawodowych. W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy beneficjentami są również pracownicy, którzy pragną poprzez swój rozwój dążyć do lepszego rozwoju szkoły.

Nasi pracownicy to osoby zaangażowane, odpowiedzialnie, pełne potrzeb związanych z rozwojem szkoły oraz rozwojem osobistym. Projekt „Nasza mobilność- szansą na wiedzę i większy rozwój naszych uczniów“ powstał w odpowiedzi na potrzeby szkoły i jej pracowników, które zostały określone w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Dotyczą one nauki języka poprzez udział w kursach języka angielskiego i związanych z tym mobilności, udziału w kursie „ICT nauka przez działanie” oraz Przedsiębiorczość w szkole: podejście eksperymentalne oraz mobilności typu job shadowing i teaching assignment. W swoich założeniach, jest projektem innowacyjnym, ponieważ do tej pory szkoła nie aplikowała w projektach tego typu. Jednak głównym beneficjentem projektu są nie tylko nauczyciele ale całe środowisko związane z placówką czyli uczniowie, rodzice oraz inni nauczyciele, którzy poznają efekty naszej pracy podczas upowszechniania projektu. W ramach mobilności nauczyciele wyjadą na kursy do Hiszpanii, obserwacje lekcji na Malcie, Litwie, w Hiszpanii oraz Włoszech.

Dodatkowo na Litwie zostaną zaprezentowane nasze metody nauczania, podczas teaching assignemnt. Nie ma lepszego sposobu na rozwój szkoły niż rozwój jej nauczycieli, dlatego jak największa ich liczba powinna uczestniczyć w realizacjach projektów unijnych. Dla nauczycieli młodych to szansa na poszerzenie swoich horyzontów i zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dla nauczycieli z dużym stażem jest to szansa na zerwanie z rutyną i odświeżenie swojego warsztatu z korzyścią dla nich, uczniów, szkoły, środowiska, regionu.

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony